ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მეორე ტური
2017 წლის 12 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
თვითმმართველი ქალაქის მერი
სულ 124 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 123+1* უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

თვითმმართველი თემის მერი
სულ 10 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 10 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით
სულ 52 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 52 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით
სულ 30 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 30 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით
სულ 62 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 62 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით
სულ 39 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 39 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით