ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მეორე ტური
2017 წლის 12 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი

ქუთაისი
( მონაცემები 124 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 31 179 ოქმი
2 33 261 ოქმი
3 30 201 ოქმი
4 23 178 ოქმი
5 30 209 ოქმი
6 23 219 ოქმი
7 33 183 ოქმი
8 23 178 ოქმი
9 28 187 ოქმი
10 22 140 ოქმი
11 29 160 ოქმი
12 27 239 ოქმი
13 30 234 ოქმი
14 30 275 ოქმი
15 34 262 ოქმი
16 29 300 ოქმი
17 34 263 ოქმი
18 7 60 ოქმი
20 26 197 ოქმი
21 28 237 ოქმი
22 51 219 ოქმი
23 26 167 ოქმი
24 43 172 ოქმი
25 22 274 ოქმი
26 22 173 ოქმი
27 34 255 ოქმი
28 18 207 ოქმი
29 32 203 ოქმი
30 25 188 ოქმი
31 33 219 ოქმი
32 15 166 ოქმი
33 25 197 ოქმი
34 16 186 ოქმი
35 26 262 ოქმი
36 20 203 ოქმი
37 26 224 ოქმი
38 15 167 ოქმი
39 33 226 ოქმი
40 29 212 ოქმი
41 9 403 ოქმი
42 35 279 ოქმი
43 30 163 ოქმი
44 16 203 ოქმი
45 35 262 ოქმი
46 23 188 ოქმი
47 13 116 ოქმი
48 32 170 ოქმი
49 18 160 ოქმი
50 33 280 ოქმი
51 26 201 ოქმი
52 18 208 ოქმი
53 24 195 ოქმი
54 32 283 ოქმი
55 32 144 ოქმი
56 13 170 ოქმი
57 13 202 ოქმი
58 28 230 ოქმი
59 25 188 ოქმი
60 33 200 ოქმი
61 35 188 ოქმი
62 48 177 ოქმი
63 46 231 ოქმი
64 32 128 ოქმი
65 22 101 ოქმი
66 35 203 ოქმი
67 17 122 ოქმი
68 27 141 ოქმი
69 19 100 ოქმი
70 32 129 ოქმი
71 27 123 ოქმი
72
(+ #127 მიმაგრ. უბანი)
42 261 ოქმი
73 30 214 ოქმი
74 28 170 ოქმი
76 21 163 ოქმი
77 34 206 ოქმი
78 18 175 ოქმი
79 27 211 ოქმი
80 40 140 ოქმი
81 31 184 ოქმი
82 18 191 ოქმი
83 38 178 ოქმი
85 17 133 ოქმი
86 40 142 ოქმი
87 24 157 ოქმი
88 14 170 ოქმი
89 25 135 ოქმი
90 16 125 ოქმი
91 28 191 ოქმი
92 12 68 ოქმი
93 25 184 ოქმი
94 30 247 ოქმი
95 31 181 ოქმი
96 22 143 ოქმი
97 16 132 ოქმი
98 36 237 ოქმი
99 33 144 ოქმი
100 36 190 ოქმი
101 22 166 ოქმი
102 31 143 ოქმი
103 19 190 ოქმი
104 27 132 ოქმი
105 36 145 ოქმი
106 37 184 ოქმი
107 47 155 ოქმი
108 32 220 ოქმი
109 44 156 ოქმი
110 37 190 ოქმი
111 28 186 ოქმი
112 36 173 ოქმი
113 12 131 ოქმი
114 25 128 ოქმი
115 20 154 ოქმი
116 17 162 ოქმი
117 27 128 ოქმი
118 12 114 ოქმი
119 17 273 ოქმი
120 28 212 ოქმი
121 16 222 ოქმი
122 25 192 ოქმი
123 24 207 ოქმი
124 27 185 ოქმი
125 20 202 ოქმი
126 20 270 ოქმი