ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მეორე ტური
2017 წლის 12 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ყაზბეგი
( მონაცემები 10 უბნის მიხედვით )

3 41 ოქმი
1 363 340 ოქმი
2 55 199 ოქმი
3 98 231 ოქმი
4 64 88 ოქმი
5 90 197 ოქმი
6 103 362 ოქმი
7 62 225 ოქმი
8 10 99 ოქმი
9 14 78 ოქმი
10 17 99 ოქმი