ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მეორე ტური
2017 წლის 12 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ხაშური
( მონაცემები 52 უბნის მიხედვით )

41 42 ოქმი
1 168 130 ოქმი
2 312 101 ოქმი
3 327 127 ოქმი
4 256 130 ოქმი
5 202 144 ოქმი
6 264 178 ოქმი
7 292 108 ოქმი
8 147 91 ოქმი
9 253 103 ოქმი
10 184 140 ოქმი
11 287 150 ოქმი
12 120 120 ოქმი
13 259 124 ოქმი
14 163 165 ოქმი
15 209 104 ოქმი
16 195 131 ოქმი
17 195 166 ოქმი
18 238 152 ოქმი
19 144 119 ოქმი
20 225 149 ოქმი
21 225 125 ოქმი
22 131 84 ოქმი
23 183 205 ოქმი
24 80 48 ოქმი
25 132 83 ოქმი
26 310 197 ოქმი
27 100 64 ოქმი
28 218 176 ოქმი
29 233 81 ოქმი
30 216 130 ოქმი
31 90 67 ოქმი
32 264 159 ოქმი
33 238 149 ოქმი
34 275 148 ოქმი
35 154 151 ოქმი
36 234 155 ოქმი
37 207 126 ოქმი
38 64 112 ოქმი
39 150 61 ოქმი
40 20 21 ოქმი
41 54 35 ოქმი
42 220 116 ოქმი
43 203 196 ოქმი
44 146 109 ოქმი
45 250 141 ოქმი
46 220 125 ოქმი
47 238 101 ოქმი
48 340 90 ოქმი
49 163 206 ოქმი
50 119 147 ოქმი
51 123 90 ოქმი
52 184 123 ოქმი