ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მეორე ტური
2017 წლის 12 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ბორჯომი
( მონაცემები 30 უბნის მიხედვით )

8 41 ოქმი
1 214 264 ოქმი
2 248 236 ოქმი
3 346 359 ოქმი
4 166 252 ოქმი
5 231 245 ოქმი
6 205 171 ოქმი
7 181 244 ოქმი
8 221 185 ოქმი
9 285 313 ოქმი
10 156 201 ოქმი
11 167 245 ოქმი
12 61 115 ოქმი
13 445 375 ოქმი
14 46 165 ოქმი
15 316 464 ოქმი
16 122 272 ოქმი
17 116 172 ოქმი
18 410 548 ოქმი
19 290 248 ოქმი
20 308 477 ოქმი
21 119 193 ოქმი
22 193 230 ოქმი
23 96 175 ოქმი
24 27 70 ოქმი
25 171 210 ოქმი
26 256 265 ოქმი
27 223 278 ოქმი
28 152 165 ოქმი
29 189 224 ოქმი
30 216 254 ოქმი