ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მეორე ტური
2017 წლის 12 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ოზურგეთი
( მონაცემები 62 უბნის მიხედვით )

41 42 ოქმი
1 386 371 ოქმი
2 322 294 ოქმი
3 379 272 ოქმი
4 399 373 ოქმი
5 240 335 ოქმი
6 402 371 ოქმი
7 385 357 ოქმი
8 463 335 ოქმი
9 310 272 ოქმი
10 199 234 ოქმი
11 304 316 ოქმი
12 229 360 ოქმი
13 193 280 ოქმი
14 281 152 ოქმი
15 147 66 ოქმი
16 193 261 ოქმი
17 258 182 ოქმი
18 84 44 ოქმი
19 243 266 ოქმი
20 205 308 ოქმი
21 287 208 ოქმი
22 157 165 ოქმი
23 431 439 ოქმი
24 368 327 ოქმი
25 223 450 ოქმი
26 185 289 ოქმი
27 208 238 ოქმი
28 133 95 ოქმი
29 220 218 ოქმი
30 577 160 ოქმი
31 344 320 ოქმი
32 317 271 ოქმი
33 304 564 ოქმი
34 363 383 ოქმი
35 314 379 ოქმი
36 188 192 ოქმი
37 178 233 ოქმი
38 237 215 ოქმი
39 278 230 ოქმი
40 271 324 ოქმი
41 270 283 ოქმი
42 302 336 ოქმი
43 348 381 ოქმი
44 288 198 ოქმი
45 429 396 ოქმი
46 158 124 ოქმი
47 191 183 ოქმი
48 227 297 ოქმი
49 332 377 ოქმი
50 225 215 ოქმი
51 190 270 ოქმი
52 374 500 ოქმი
53 324 222 ოქმი
54 357 235 ოქმი
55 263 337 ოქმი
56 309 307 ოქმი
57 282 198 ოქმი
58 309 289 ოქმი
59 280 394 ოქმი
60 200 190 ოქმი
61 240 278 ოქმი
62 124 147 ოქმი