ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მეორე ტური
2017 წლის 12 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

მარტვილი
( მონაცემები 39 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 2 469 ოქმი
2 19 358 ოქმი
3 4 163 ოქმი
4 29 318 ოქმი
5 19 163 ოქმი
6 18 179 ოქმი
7 20 409 ოქმი
8 17 205 ოქმი
9 43 326 ოქმი
10 8 327 ოქმი
11 27 254 ოქმი
12 16 259 ოქმი
13 21 344 ოქმი
14 25 193 ოქმი
15 4 311 ოქმი
16 20 176 ოქმი
17 32 280 ოქმი
18 24 243 ოქმი
19 32 280 ოქმი
20 13 171 ოქმი
21 38 368 ოქმი
22 27 276 ოქმი
23 8 234 ოქმი
24 10 132 ოქმი
25 17 357 ოქმი
26 28 276 ოქმი
27 13 454 ოქმი
28 8 356 ოქმი
29 9 278 ოქმი
30 36 381 ოქმი
31 24 271 ოქმი
32 54 355 ოქმი
33 47 414 ოქმი
34 20 497 ოქმი
35 33 427 ოქმი
36 44 483 ოქმი
37 19 171 ოქმი
38 25 172 ოქმი
39 6 150 ოქმი